Otonom araçlar, gelişen teknoloji ve ülkelerin buna uygun yasal düzenlemeleri sağlaması ile birlikte, yaygınlaşmaya devam ediyor. Ancak birçok insan, hala bu teknolojinin yeterli düzeyde olmadığını düşünüyor. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, her 4 Amerikalıdan 3’ü, otonom araç teknolojisinin kullanıma hazır olmadığını düşünüyor. 

Araştırmaya katılanların yüzde 48’i, sürücüsüz araca binmeyeceğini söyledi

Otonom araç teknolojisine olan güvensizliği ortaya koyan anket, Otomatik Araç Eğitim Partnerleri (PAVE) tarafından yayınlandı. Araştırmada öne çıkan sonuçlar şu şekilde:

  • Katılımcıların yüzde 48’i, sürücüsüz bir taksiye ya da benzeri bir araca asla binmeyeceklerini söyledi
  • Katılımcıların yüzde 20’si, otonom araçların asla güvenli olmayacağını düşündüğünü ifade etti
  • Katılımcıların yüzde 34’ü, otonom araçların avantajlarının, dezavantajlarına ağır bastığını düşünürken, sadece yüzde 18’i satın almak için bekleme listesine girebileceğini söyledi.

Ortaya çıkan sonuç, otonom araç teknolojisine olan bakışın, bu teknolojinin gelişimi ve yaygınlaşması konusunda ortaya çıkardığı riskleri gözler önüne serdi. Argo, Cruise ve Waymo gibi sürücüsüz taksi şirketleri, sürdürdükleri projelerde bu sorunları yaşamayı sürdürüyor. Araştırmaya katılanların fikirleri ise, otonom araç teknolojisinin gelişimi için ihtiyaç duyulabilecek verileri sağlıyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı otomatik acil frenleme, şerit yardımı ve kör nokta tespiti gibi gelişmiş sürücü destek sistemlerine araçlarında sahip olduklarını söyledi. Bu özelliklerin bilinmesi ve yaygınlaşması, otonom araç teknolojisi hakkında gelecekte daha olumlu bir bakış açısının oluşabileceğini gösteriyor.

Tesla Model X’in kazası.

PAVE, ortaya çıkan güvensizliğin belli bir sorundan ziyade, bilgisizlikten kaynaklandığını söylüyor. Arizona’da yaşanan ölümlü Uber kazası ya da Tesla’nın oto pilot sisteminin neden olduğu ölümcül kazanın, anket sonuçlarında bir etkisi yok. Bu da, teknolojiye karşı bir düşmanlığın olmadığını ya da gelişim sürecindeki hataların, önyargılara dönüşmediğini gösteriyor.

YORUM YOK

CEVAP VER