COVID-19 Salgını Evsiz İnsanları Ağır Bir Şekilde Etkileyebilir

COVID-19 Salgını Evsiz İnsanları Ağır Bir Şekilde Etkileyebilir

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde Klinik Önleyici Tıp profesörü olan Michael Cousineau tarafında yapılan bir araştırma, koronavirüs salgını ile ilgili görmezden geliyor olabileceğimiz bir noktayı işaret ediyor. Araştırmaya göre, koronavirüs COVID-19 salgını evsiz insanlar için büyük bir risk teşkil edebilir.

COVID-19 vakalarının sayısı arttıkça, koronavirüsün neden olduğu hastalık büyümeye devam ediyor. Doktorlar ve bilim insanları, genel popülasyonun yüzde kaçının enfekte olduğunu ve enfekte olanın yüzde kaçının semptom geliştirdiğini henüz net olarak bilmiyorlar.

Yerel yönetimlerle birlikte halk sağlığı sistemi, virüsün yayılmasını kontrol altına almak ve hastalığın savunmasız gruplar, sağlık sistemi ve ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmenin yollarını değerlendirmek için yeni stratejiler üzerinde çalışıyorlar.

Ancak tüm planlama ve artan panik duygusu arasında, COVID-19‘un evsiz insanlar arasında yayılmasının etkisi geniş bir şekilde ne yazık ki tartışılmıyor.

![](images/coronavirus-covid-19-koronavirus-salgini-evsiz-insanlar-scaled.jpeg)

ABD’de yarım milyondan fazla insan evsiz. Yaşam koşulları ve kötü sağlık durumları, hastalığa yakalanma ve ondan ölme riskini daha yüksek hale getirebilir. Sevindirici olansa henüz evsiz insanlar arasından bildirilen bir vaka yok.

Evsizlik yaşayan insanlar arasında yüksek bulaşıcı hastalık oranları yeni değil. Evsiz insanlarla ilgili bazı doktorlar tarafından tutulan verilere göre, evsizlerin tüberküloz, hepatit, HIV ve zatürre riski daha yüksek. Bu durum, hükümet yetkilileri ve sağlık kuruluşlarında, koronavirüsün evsizler arasında da yayılabileceği endişesi yaratmalıdır.

COVID-19 temelinde bir solunum yolu hastalığıdır. İnsanlar enfekte bir kişi hapşırdığında veya öksürdüğünde, başkalarına bulaşabilecek havadaki damlacıkları yayar. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bakanlıklar ve diğer yetkililer, hasta olanlardan uzak durmayı, kalabalıklardan kaçınmayı ve uygun el yıkama yöntemlerini öneriyor. Yetkililer ayrıca, virüsün en az birkaç saat boyunca yüzeylerde yaşaması sebebiyle insanların başkalarının dokunmuş olabileceği yüzeylere dokunmaktan kaçınmaları gerektiğini öneriyor.

Kimsenin haberi dahi olmadan, hasta evsiz insanlar sokaklarda yaşıyor olabilir ve bu insanlar sağlık sistemi tarafından neredeyse bilinmiyor. Evsiz insanlar salgında korunmasız durumda. Hükümetler ve yerel yönetimlerin, koronavirüs salgınında evsiz insanlar için önlemler alması ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için özverili davranmaları uzmanlar tarafından öneriliyor.

comments powered by Disqus